Invoering van de werkkostenregeling

Bwblawg

Vanaf 2015 werd de nieuwe werkkostenregeling definitief ingevoerd. De werkkostenregeling of WKR kon vanaf 2011 gebruikt werden, ze moest alle verschillende regels en wetten rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers vervangen en samenbundelen in één collectieve regeling. Dit was om alles simpeler te maken, maar de wissel bracht wel een hoop papierwerk met zich mee […]

Read More