BWB Law
Image default
Society / Law

Mijn werknemer is arbeidsongeschikt door een auto ongeval, wat nu?

Vorige maand is mijn werknemer gewond geraakt bij een auto ongeval. Door dit ongeval zit de werknemer in de ziektewet, en dat betekent dat ik het loon moet doorbetalen. Daarnaast maak ik andere kosten voor mijn werknemer. Moet ik voor al deze kosten op gaan draaien?

Wanneer iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor het auto ongeval dan hoeft de werkgever niet voor de kosten op te draaien. Hoe dit precies zit zal ik in dit artikel beschrijven.

Het kan voorkomen dat iemand letselschade oploopt door een vervelende gebeurtenis. Het kan zijn dat een persoon voor een korte of lange tijd niet kan werken. Daarnaast is het mogelijk dat iemand blijvend arbeidsongeschikt wordt en daardoor nooit meer zijn werk uit kan voeren. Letselschade kunt u oplopen door een auto ongeval, een medische fout, mishandeling enz. Als een persoon aansprakelijk is gesteld dan wordt dit vanzelfsprekend de aansprakelijke partij. Deze partij moet de opgelopen schade vergoeden, die door het ongeval is toegebracht.

Wanneer een persoon arbeidsongeschikt raakt en deze heeft geen recht op doorbetaling.

Dan kan het zijn dat hij of zij behoorlijk wat inkomsten misloopt. Wanneer het slachtoffer een zzp’er of vennoot is dan dienen deze gemiste inkomsten te worden vergoed als onderdeel van de opgelopen schade.

Wanneer het slachtoffer geen zzp’er of vennoot is, dan is er vaak sprake van een werknemer. De werkgever moet volgens de wet doorbetalen. Het zou natuurlijk niet eerlijk zijn als de werkgever voor de kosten moet opdraaien. Wanneer de tegenpartij aansprakelijk is gesteld draait deze voor de kosten op. Vaak komt dit neer op het nettoloon en de re-integratiekosten.

https://www.juridischbureauletselschade.nl/aangereden-auto/