BWB Law
Image default
Society / Law

Invoering van de werkkostenregeling

Vanaf 2015 werd de nieuwe werkkostenregeling definitief ingevoerd. De werkkostenregeling of WKR kon vanaf 2011 gebruikt werden, ze moest alle verschillende regels en wetten rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers vervangen en samenbundelen in één collectieve regeling. Dit was om alles simpeler te maken, maar de wissel bracht wel een hoop papierwerk met zich mee voor de werkgever. Daarom kozen een deel werkgevers ervoor ze te gebruiken, maar ook een heel deel werkgevers gebruikten ze nog niet. Maar vanaf 1 januari 2015 werd de WKR verplicht voor elke werkgever.

De werkkostenregeling kwam er dus in 2011. Tot dan was de regelgeving omtrent vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers een hele wirwar van verschillende regels. Er bestonden bijvoorbeeld verschillende regels voor een fietsplan, voor mobiele telefoons en laptops van de zaak en voor de bedrijfsfitness. Het was niet makkelijk en werkte onefficiënt, werkgevers waren dit beu en deden een verzoek voor een versimpelde regelgeving. Het antwoord hierop was de werkkostenregeling, geïntroduceerd door minister De Jager van Financiën. Volgens de werkkostenregeling van 2011 mocht 1,4% van de totale fiscale loonsom van een organisatie besteed worden aan vergoedingen en vertrekkingen. Werkgevers kregen de keuze om de WKR meteen toe te passen of de boekhouding nog volgens de oude voorwaarden te doen. In 2013 werd beslist dat de WKR in 2015 verplicht ging worden ingevoerd, zo kregen werkgevers nog de tijd om te wennen aan de nieuwe regeling. Om tegen dan helemaal in orde te zijn, deden veel bedrijven beroep op een consultant salaris.

In 2014 werd het WKR aangepast, het percentage voor de vrije ruimte voor vergoedingen en verstrekkingen werd verlaagt naar 1,2%. Maar er werden ook meer producten vrijgesteld, zo vielen gereedschappen, computers en mobiele telefoons voortaan buiten het WKR budget. Daardoor werd de vrije ruimte in het budget in praktijk dus eigenlijk groter. In 2015 werd de werkkostenregeling dan uiteindelijk officieel ingevoerd.

http://www.cbbs.nl